Odśnieżanie i inne porządki

park-79262_1280

Przykładowe czynności

  • usuwanie śniegu i oblodzenia z chodników

  • wywieszanie i zdejmowanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych,

  • utrzymywanie w należytym porządku i estetyce gablot informacyjnych na klatkach schodowych,

  • usuwanie z budynku oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku: ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków umieszczonych bez zgody Administratora i Zarządu,

  • zawiadamianie Administracji o:

                 – dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadach w budynku,

                 –  wypadkach naruszania regulaminu porządku i dewastacjach mienia,

  • wykonywanie innych czynności nie wymienionych bezpośrednio w niniejszym zakresie, według życzenia Klienta.