Porządkowanie obszaru zewnętrznego

windows-1184305_1280
  • Przykładowe czynności do wykonania poza budynkiem:
    • zamiatanie chodników i jezdni osiedlowych,
    • opróżnianie koszy na śmieci,
    • zapobieganie gołoledzi przy użyciu piasku, soli
    • usuwanie śniegu z chodników, jezdni osiedlowych i parkingów,